Hvordan positiv tænkning kan gavne ofre for mobning

Det er almindelig kendt, at mobning kan give ofre for mobning et følelsesmæssigt ar på sjælen, så de føler sig både håbløse, sårbare og utilstrækkelige. Derfor er det vigtigt for disse mobbeofre at vide, hvordan de kan modstå mobningen på trods af den intense smerte, som situationen medfører. En måde at gøre det på, er at tænke positivt på trods af de negative virkninger, som mobning ofte medfører.
Faktisk finder forskere flere og flere beviser for fordelene ved positiv tænkning og optimisme.
Forskning fra 2017 viser, at positivt tænkende personer ikke blot er sundere og mindre stressede, men de har også en større generel følelse af velvære.

Derudover kan mennesker, der tænker positive tanker, også opleve en række andre fordele, herunder lavere forekomst af depression og mistrivsel samt bedre coping-færdigheder.

Positiv tænkning kan ligefrem sænke risikoen for at dø af eksempelvis slagtilfælde, hjertesygdomme, infektioner, kræft og luftvejssygdomme. Faktisk havde de mest optimistiske kvinder, eller den øverste fjerdedel af undersøgelsen fra 2017, næsten 36 % lavere risiko for at dø af de nævnte sygdomme, sammenlignet med den nederste fjerdedel i undersøgelsen.

Fordele ved positiv tænkning
Positiv tænkning begynder ofte med den selvsnak, vi alle oplever, som er de uudtalte tanker, der går gennem en persons hoved. Og når det drejer sig om mobning, er denne evne særlig vigtig.

Mange gange vil ofre for mobning ofte forfalde til den negative selvsnak og ofte gentage mobberens budskaber i deres hoved, såsom “Jeg er en taber”, “Ingen kan lide mig” og “Jeg er værdiløs og dum”. Men dette er naturligvis en stor fejl og kan føre til depression, håbløshed og endda selvmordstanker.

I stedet bør ofre for mobning fortælle sig selv, at de budskaber, som mobberne fremkommer med, ikke er sande, og erstatte dem med mere positive og bekræftende budskaber som “Der er intet galt med mig”, “Jeg er et godt menneske” og “Jeg har noget at tilbyde verden”. Disse udsagn vil ikke kun bekræfte deres værdi og identitet, men de vil også gavne dem på andre måder.
Her er de tre vigtigste måder, hvorpå positiv tænkning kan gavne mobbeofre.

Evnen til at klare sig
Positiv tænkning påvirker en persons evne til at klare og håndtere mobning. I stedet for at dvæle ved de negative aspekter af budskaberne fra mobning, har optimistiske mennesker en tendens til at håndtere situationen på en langt mere produktiv og positiv måde.
For eksempel identificerer positivt tænkende personer ofte områder, hvor de kan bruge situationen til deres fordel, f.eks. ved at hjælpe andre i lignende situationer.

Positiv tænkning hjælper ofte ofre for mobning, til selv at få dem til at udvikle en strategi eller handlingsplan, der kan hjælpe dem med at overvinde mobningen og få den til at stoppe. Positive mennesker er også mere tilbøjelige til at tro på, at andre vil være villige til at hjælpe dem med mobbesituationen, herunder lærere og andre voksne autoriteter. De har håb og tro på, at situationen vil ende, og ønsker ikke at se situationen som værende håbløs.

Opbygning af Robusthed
Positiv tænkning øger den generelle modstandsdygtighed hos alle mennesker.
Robuste eller modstandsdygtige mennesker er i stand til at møde mobning med styrke og beslutsomhed. I stedet for at bryde sammen, er de i stand til at holde ud og overvinde mobningens negative virkninger. Og optimisme eller positiv tænkning spiller en særdeles vigtig rolle i denne evne.

Mennesker, der er i stand til at holde deres tanker positive, har større sandsynlighed for at komme tilbage fra en mobbesituation end dem, der er tilbøjelige til at have negative tanker. De ved instinktivt, at mobbeoplevelsen ikke er verdens undergang. De er også i stand til at omdirigere deres tanker til deres egne mål og planer, i stedet for at fokusere på andres valg.

Robusthed øger sundhed og velvære
Positiv tænkning øger sundhed og velvære. Mobning kan have altødelæggende konsekvenser, herunder alt fra akademiske udfordringer og helbredsproblemer til depression, spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

Men positiv tænkning kan give et overskud i forhold til nogle af disse problemer og udfordringer. Folk, der er optimistiske, fokuserer mere på de ting, de kan kontrollere, som f.eks. deres reaktion på mobning, eller hvordan de vil tackle den.

Derudover undgår de at gå og gruble over de ting, de ikke kan kontrollere, som f.eks. øgenavne, cybermobning og relationelle vredesangreb. På den måde kan de undgå negative måder at håndtere smerten ved mobning på.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *