Efterværn for anbragte- eller tidligere anbragte unge

En kompleks verden

Vores samfund i dag er præget af en høj grad af kompleksitet, som kræver, at unge konstant skal kunne reflektere over sig selv og deres omgivelser samtidig med, at de skal agere i forskellige normer og regelsæt.

For mange unge skaber denne kompleksitet stor usikkerhed og tvivl omkring egne præstationer og meninger i livet.

De nære relationer, hvor den unge føler sig unik og værdifuld, er grundstenen for at kunne udvikle en sund identitet og et liv fyldt med livskvalitet.

Som udgangspunkt vil disse relationer være i den nærmeste familie, men for ca. 1% af unge under 18 år, som er anbragt udenfor hjemmet, er det professionelle omsorgspersoner.

Når de unge er fyldt 18 år, skal de til at føre et selvstændigt liv. De unge sige farvel til deres primære omsorgspersoner og skal lære at fungere på egen hånd.

For mange unge er dette et svært og emotionelt brud, og mødet med den komplekse omverden er hård. Mange unge føler sig pludselig så alene, at både tvivlen og usikkerheden bliver sat på en hård prøve.

Efterværn

Flere kommuner oplever en stigning i antallet af anbragte eller tidligere anbragte unge, som har det rigtigt svært i livet, og som har brug for en professionel hjælp i form af et effektivt og helhedsorienteret efterværn, som retter fokus på individet og med respekt for den historie, som de unge hver især har med sig.

Målet er, i fællesskab med den unge, at udvikle en overskuelig og håndholdt plan for fremtiden og skabe et mindset hos den unge, der gør det muligt at få en god uddannelse, et godt job samt leve et selvstændigt liv i egen bolig.

At skabe netop dén mulighed for de anbragte- og tidligere anbragte unge er ikke nogen nem opgave, og det kræver en stor samlet indsats fra kommunens side, hvor det er nødvendigt at investere de ressourcer, der er brug for, og tænke et tværfagligt samarbejde ind i en plan, der kan strække sig over en længe re periode.

Det er bestemt ikke umuligt at denne opgave kan lykkes, og på den lange bane vil der være en stor økonomisk og samfundsmæssig gevinst i at investere i et helhedsorienteret efterværn. En gevinst der kan omhandle færre udgifter til hospitalsophold, psykiatri, misbrugsafvænning, fængselsophold, ophold på institutioner eller anden offentlig forsørgelse.

Endvidere ligger der en stor menneskelige og samfundsmæssig værdi i at skabe sunde og hele borgere, som kan leve et liv i tryghed og balance, bidrage positivt til kommunens velfærd og give dette videre til kommende generationer.

Det er yderst vigtigt at sammensætte det rigtige team fra starten. Et team, som arbejder målrettet, helhedsorienteret og tværprofessionelt hen imod en løsning, som er individuelt tilpasset den enkelte unge. Teamet skal endvidere kunne arbejde omsorgsfuldt, tillidsfuldt og autentisk med den unge i udarbejdelsen af en plan for fremtiden og samtidig sikre, at den unge også handler på denne plan.

Dette team skal bestå af ildsjæle fra kommunen, der med de rette mindset og kompetencer – i samspil med eksterne aktører – kan skabe et effektivt og attraktivt tilbud til anbragte- og tidligere anbragte unge, som har brug for et professionelt efterværn – et efterværn der virker.

Inspirius og Camilla Mejlgren er gået sammen om at skabe fokus på efterværn og – i samspil med kommunerne – lave et forløb, som styrker efterværnsindsatsen og de sårbare unges fremtid.

Vi har i mere end tyve år arbejdet professionelt med unge helt nede fra  ti års alderen og op til midt i tyverne.

Det har været unge på kanten, anbragte- og tidligere anbragte unge, som har haft det svært i skolen og/eller har haft det svært i familien. Det har været unge med anden etnisk herkomst, unge kriminelle og unge med psykosociale udfordringer, som har haft brug for et nyt pejlemærke i livet.

Kort sagt har vi stor erfaring i at arbejde med unge og skabe den relation, som er nødvendig for at kunne kvalificere os til at blive lyttet til og respekteret af den unge.

Vi har arbejdet med unge i en-til-en coaching/mentoring forløb, og vi har arbejdet med unge i gruppeforløb.
Vi har desuden også arbejdet intensivt med de unges primære omsorgspersoner, både forældre, pædagoger og andre med relation til den unge, da de er en af hjørnestenene for at få den unge videre på rette vej.

Derudover har vi haft et tæt samarbejde med andre professionelle interessenter, som alle har en vigtig rolle i den unges liv.

Vi mener, at vi er et kvalificeret bud på at være den eksterne aktør i et godt og målrettet team, som kan bidrage med mange års erfaring, stor indlevelse og en omfattende værktøjskasse.

Vi har, på denne baggrund, udviklet en grundplan for et effektivt og håndholdt efterværn, som vi i fællesskab kan udvikle videre på, så det lige præcis tilpasses både kommunens og den unges behov.

Lad os sammen finde frem til den model, som passer netop jer.

RÅDGIVNING
ONLINE 24/7

Denne medlemsside kan blive hele omdrejningspunktet for dig i din rolle som forælder til en teenager. Du finder her alle de værktøjer, strategier og den viden du måtte have brug for, for at kunne hjælpe og støtte din teenager til en god uddannelse og en god fremtid, og samtidig selv have overskud og glæde i hverdagen.

1:1 COACHING
MED JOHN

Dette er en helt unik mulighed, for at give din teenager et kærligt men bestemt skub i den rigtige retning. Det er et coaching forløb, der sætter fokus på din teenagers personlighed, ønsker og drømme, samt de blokeringer der måtte ligge i vejen, hen imod at skabe de resultater, som din teenager går og drømmer om.

SKOLE &
GRUPPEFORLØB

Fra Handling til Forvandling er et gennemarbejdet og gennemtestet udviklingsforløb for unge teenagere, som strækker sig over 6 moduler, og som arbejder med de unges selvværd, selvtillid, motivation, lyst til uddannelse og troen på en god fremtid. Folkeskole, ungdomsskoler, specialskoler samt UU-centre.

Copyright INSPIRIUS
Show Buttons
Hide Buttons