Inspirius Privatlivspolitik (Privacy statement)

Inspirius respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

Inspirius er et dansk selskab der leverer udviklingsprogrammer, foredrag og coaching for unge mennesker og deres forældre. Vi leverer også ydelser indenfor sammen felt til det offentlige. Inspirius hovedkontor er placeret i Hellerup og underlagt den europæiske persondatalovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Alle større beslutninger i Inspirius vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træffes på ledelsesniveau under tilsyn af den databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer). Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på vores hjemmeside www.inspirius.dk.

Anvendelsesområde og accept

– Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle inspirius’ hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloudtjenester og communities.

Tjenestespecifikke tillæg kan findes i Vilkår for levering af tjenesteydelser (abonnementsvilkår), databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af Inspirius, når Inspirius afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres (Inspirius optræder som dataansvarlig). Den leverer også oplysninger om den databehandling, Inspirius udfører på vegne af vores kunder på grundlag af deres instruktioner (Kunden som dataansvarlig og Inspirius som databehandler).

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores kunder. Undlad venligst at bruge Inspirius’ sider eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis data vi behandler

– Hvis persondata behandler Inspirius?

Inspirius behandler personoplysninger om onlinekunder og folk som abonnerer på vore nyhedsbreve.

Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder, og som henvender sig til os via Inspirius’ hjemmesider eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘Inspirius som dataansvarlig’.

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘Inspirius som databehandler.’

I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.

Inspirius som dataansvarlig

– Hvordan behandler Inspirius persondata i sin rolle som dataansvarlig?

Inspirius afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af dine personoplysninger udføres, optræder dette selskab som dataansvarlig. Dette indbefatter scenarier, hvor Inspirius indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er jobsøgende, at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er online produkt bruger.

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og software-brugere

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har Inspirius brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

 1. a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder
 2. b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder
 3. c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder
 4. d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester
 5. e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Inspirius hjemmesider
 6. f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning
 7. g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
 8. h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
 9. i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester
 10. j) at drive brugercommunities for at uddanne og for at muliggøre interaktionen mellem brugere og Inspirius.

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at Inspirius ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse’. Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i henhold til det formål, som er angivet i bogstav j), er dit samtykke.

Om Kundeemner

Inspirius behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger Inspirius en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på Inspirius hjemmesider samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan vi danner sådanne profiler, hvordan du kan justere profilen, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

Om besøgende

For at overvåge adgangen til vores lokaliteter behandler vi personoplysninger om besøgende. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores forretningshemmeligheder, medarbejdere, lokaliteter og dig som besøgende. Du vil blive informeret om dine rettigheder i denne sammenhæng, når du registrerer dig i vores elektroniske system for besøgende.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler Inspirius personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega. Hvis Kunden, du arbejder for, køber produkter eller tjenester fra Inspirius via et partnerselskab til Inspirius, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnerselskabet.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger Inspirius’s sider og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af Inspirius og vores sites. Se venligst afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være Inspirius’ marketingpartnere, offentlige kilder eller sociale netværk tilhørende tredjepart. Inspirius vil være i stand til at kombinere personoplysninger om dig indsamlet fra én kilde med oplysninger indhentet fra en anden kilde. Dette giver os et mere fuldkomment billede af dig, hvilket også giver os mulighed for at betjene dig på en mere relevant måde med en højere grad af personalisering.

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

Inspirius bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på Inspirius sider, og dine interaktioner med os. Nedenfor er nogle eksempler.

Cookies og pixels

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org. Du kan også læse mere om cookies på e-conomic.dk her.

Eloqua cookies

Inspirius anvender det digitale marketing værktøj Eloqua, som leveres af Oracle, og som placerer cookies for at genkende en tilbagevendende besøgende som en unik bruger. Eloqua bruges til at registrere din adfærd på vores sites, og hvordan du interagerer med os per e-mail for at øge sandsynligheden for at levere indhold, som er i overensstemmelse med dine interesser. De cookies, som placeres af Eloqua, kan ikke tilgå, læse eller ændre andre data på din computer. Inspirius forpligter sig til at sikre din ret til at justere dine interesser og til at styre omfanget af digital markedsføring fra os gennem et system for præferencestyring.

Google-cookies og -teknologier

Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder – men ikke begrænset til – sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at give dig mere af det, du kan lide at læse og se.

Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om Inspirius, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google Adwords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om Inspirius, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook cookies

Facebook Remarketing: Facebooks tracking pixel placerer cookies på din computer, som fortæller Facebook, at du har tjekket websitet. Vi går derefter ud fra, at du har en interesse Inspirius og indholdet på dette site. Når du besøger Facebook, vil du derefter blive eksponeret for oplysninger eller reklamer med lignende indhold. Brug venligst dine privatlivsindstillinger på Facebook for at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, Inspirius behandler om dig, kan være:

> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

> Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Inspirius eller vores produkter og tjenester

> Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

> Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video

> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

> Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger

> Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

> Clickstream-adfærd og aktivitet på Inspirius sider og i vores produkter og tjenester

> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Inspirius du åbner hvornår og hvordan

> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler Inspirius ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler ikke dine personoplysninger

Dine rettigheder

– Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Inspirius og kan gøre det enten ved at:

 1. I) følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation
 2. II) ændre præferencer under det relevante redigeringsafsnit for kontoen, hvis du har en konto hos Inspirius

III) kontakte os via e-mail på Inspirius, john@mejlgren.dk eller

 1. IV) ved at bruge Inspirius præferencestyring.

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Inspirius, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Inspirius om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos Inspirius, kan dette normalt gøres gennem de relevante “dine indstillinger”- eller “din profil”-afsnit på den relevante Inspirius Side eller i applikationen.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst john@mejlgren.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

– Hvordan sikrer og opbevarer Inspirius dine persondata?

Således sikrer vi dine personoplysninger

Inspirius tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. Inspirius forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Inspirius skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere, er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatoriske

> Et Data Protection Council styrer lovligheden omkring behandlingen af data, samt privatlivspolitikker for Inspirius. Rådet er bemandet med sikkerhedseksperter på privatlivs- og informationsområdet under ledelse af en Corporate Data Protection Manager.

> En advokat, som er udpeget til Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer), og som optræder som rådgiver og controller i privatlivsspørgsmål.

> E-læringskurser i databeskyttelse, som er obligatoriske for alle medarbejdere.

> Obligatoriske procedurer for registrering af behandlingsaktiviteter og vurdering af risici for registrerede er gældende for alle Inspirius’ afdelinger.

> Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af Inspirius.

Tekniske

> Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau med risikovurderingen.

> Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende foranstaltninger.

> Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning, osv.

> Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.

> Anvende sikkerheds- egenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata, med tanke på de krav der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

Fysiske

> Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Inspirius opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at Inspirius kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

Inspirius som databehandler

– Hvordan behandler Inspirius persondata i sin rolle som databehandler?

Inspirius leverer mange forskellige tjenester til vores Kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af Inspirius. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. Inspirius optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem Kunden som dataansvarlig og Inspirius som databehandler, skal reguleres af en databehandlingsaftale.

Kundens og Inspirius forpligtelser

Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

Inspirius er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at Inspirius tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Inspirius behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Kort sagt er Kunden og Inspirius forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. Inspirius leverer de nødvendige oplysninger til Kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

– I hvilket omfang anvender Inspirius underleverandører?

Inspirius bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil Inspirius indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Inspirius det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

Inspirius støtter sig til nogle strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloudtjenester. Disse tredjeparter omfatter, men er ikke begrænset til:

– Oracle (US), leverandør af Eloqua som vores automation-værktøj på markedsføringsområdet

– Google (US), leverandør af vores e-mail-, kontorautomations- og filopbevaringsløsning

– Super Office (N), leverandør af vores foretrukne CRM-system

– Microsoft Azure (US), leverandør af teknisk platform til vores cloudtjenester

– Amazon (IR og US), leverandør af teknisk platform til vores cloudtjenester

Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores koncern-hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 16. januar 2018.

Sådan kontaktes vi

Vi værdsætter din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til john@mejlgren.dk.

Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til: Inspirius Aps, att. Den databeskyttelsesansvarlige, John Mejlgren, Gl. Vartov Vej 29, 2900 Hellerup.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.